आभास
Civil Engineer by Profession | Pursuing Master's Degree in Transportation Engineering | Assistant Lecturer at Universal Engineering and Science College | Columnist at sallerikhabar.com | Co-founder - nepaliwriters.com |

गरुँला र म ?

तिम्ले रुदै आँसु झार्दा हांसुला र म !

वियोगमा तिम्रो मेरो बाँचुला र म !

 

माया मेरो सदासदा तिम्रै लागि हो

बिर्सी तिम्लाई प्रेम अन्त गांसुला र म !

 

तिम्ले छाडी गएर के भयो र मलाई

बाचा मैले तिम्लाई दे’को मांसुला र म !

 

तिम्रै लागि त्याग मैले हास्दै गरेको हुँ

तिमी हुदै मनमा अरु टासुला र म !

 

चिठी बनि रचना यी पुगे तिमीकहाँ

नपत्याउली तर तिम्लाई ढाँटुला र म !!

 

Abhash Acharya

सिभिल इन्जिनियर | MSc. (Transportation Engineering) अध्ययनरत । लेख्न लायक बायो बनाउनै बाकीं छ । पुन: चियाउने कष्ट गर्नुहोला ।

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *