आभास
Civil Engineer by Profession | Pursuing Master's Degree in Transportation Engineering | Assistant Lecturer at Universal Engineering and Science College | Columnist at sallerikhabar.com | Co-founder - nepaliwriters.com |

सकिन

रुदै थियो मन कतै हास्न सकिन !

बेदना यी भरिएका साट्न सकिन !

 

बिछोड हाम्रो भएको थाहा पाएको छु

जलाई फोटो तिम्रो भने ताप्न सकिन !

 

जीवन गोरेटोमा तिम्ले ढाँटे पनि

सत्य तेही ठानी मैले काट्न सकिन !

 

चोखो माया मेरो तिम्ले लत्याई गयौ के भो ?

बिर्सी तिम्लाई नाता अन्त गाँस्न सकिन !

 

अंगालोमा बाधिएकी देखेको छु कतै

दुखाएर मन मुटु बाच्न सकिन !!

Abhash Acharya

सिभिल इन्जिनियर | MSc. (Transportation Engineering) अध्ययनरत । लेख्न लायक बायो बनाउनै बाकीं छ । पुन: चियाउने कष्ट गर्नुहोला ।

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *