आभास
Civil Engineer by Profession | Pursuing Master's Degree in Transportation Engineering | Assistant Lecturer at Universal Engineering and Science College | Columnist at sallerikhabar.com | Co-founder - nepaliwriters.com |

दुइ/दुइ – एक !

हाम्रो भेटको निकै पछी

हामी एक भएका थियौ

तिमीले मलाई आफ्नो दिलमा कैद गरेकी थियौ

अनि

मैले तिमीलाई आफ्नो दिलमा !

अहिले सम्झिदा यस्तो लाग्छ

म तिम्रो र तिमी मेरो

त्यहि बेला भैसकेका रैछौ

जब हाम्रो पहिलो भेटमै

मेरा आँखाले तिमीलाई कैद गरेका थिए

अनि तिम्रा आँखाले मलाई !

Abhash Acharya

सिभिल इन्जिनियर | MSc. (Transportation Engineering) अध्ययनरत । लेख्न लायक बायो बनाउनै बाकीं छ । पुन: चियाउने कष्ट गर्नुहोला ।

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *