आभास
Civil Engineer by Profession | Pursuing Master's Degree in Transportation Engineering | Assistant Lecturer at Universal Engineering and Science College | Columnist at sallerikhabar.com | Co-founder - nepaliwriters.com |

आयो गयो

समयको वेग आयो अनि गयो !
मनमा उदाशिनता छायो अनि गयो !

‘मुटुमाथि ढुंगा राखी हास्नु पर्या छ’
दिलले यस्तै गीत गायो अनि गयो !

खोलासम्म आएकै थे प्यासीहरु पिउन
‘मिनिरल वाटर’ लेख्या पायो अनि गयो !

आयो क्रोध जन्म्यो रिस एकाएक ममा
मेरो रिसले मलाई नै खायो अनि गयो !

– आभास

Abhash Acharya

सिभिल इन्जिनियर | MSc. (Transportation Engineering) अध्ययनरत । लेख्न लायक बायो बनाउनै बाकीं छ । पुन: चियाउने कष्ट गर्नुहोला ।

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *