आभास
Civil Engineer by Profession | Pursuing Master's Degree in Transportation Engineering | Assistant Lecturer at Universal Engineering and Science College | Columnist at sallerikhabar.com | Co-founder - nepaliwriters.com |

फलानो

कुर्सी चट्ट मन्त्रीको त्यो आशन माग्दै थिए
विपक्षी ति आन्दोलन्मा शासन माग्दै थिए

कलियुग टेकिएछ आफू बाँचे पुग्यो
आसँु झार्दै जन यता रासन माग्दै थिए

नेता गिरी चलन यहाँ, प्यारा मन मर्जी
काकाकुलझैँ व्याकुल युवा भाषण माग्दै थिए

गगन चुम्नु पर्ने मुलुक धस्यो पाताल मुनि
रुदै चिन्तक, देश बदल्ने पाषण माग्दै थिए

Abhash Acharya

सिभिल इन्जिनियर | MSc. (Transportation Engineering) अध्ययनरत । लेख्न लायक बायो बनाउनै बाकीं छ । पुन: चियाउने कष्ट गर्नुहोला ।

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *