दुइ/दुइ – एक !

Spread the love

हाम्रो भेटको निकै पछी

हामी एक भएका थियौ

तिमीले मलाई आफ्नो दिलमा कैद गरेकी थियौ

अनि

मैले तिमीलाई आफ्नो दिलमा !

अहिले सम्झिदा यस्तो लाग्छ

म तिम्रो र तिमी मेरो

त्यहि बेला भैसकेका रैछौ

जब हाम्रो पहिलो भेटमै

मेरा आँखाले तिमीलाई कैद गरेका थिए

अनि तिम्रा आँखाले मलाई !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *