सकिन

Spread the love

रुदै थियो मन कतै हास्न सकिन !

बेदना यी भरिएका साट्न सकिन !

 

बिछोड हाम्रो भएको थाहा पाएको छु

जलाई फोटो तिम्रो भने ताप्न सकिन !

 

जीवन गोरेटोमा तिम्ले ढाँटे पनि

सत्य तेही ठानी मैले काट्न सकिन !

 

चोखो माया मेरो तिम्ले लत्याई गयौ के भो ?

बिर्सी तिम्लाई नाता अन्त गाँस्न सकिन !

 

अंगालोमा बाधिएकी देखेको छु कतै

दुखाएर मन मुटु बाच्न सकिन !!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *